Salon: Opolska 31, 46-024 Łubniany | Pon – Pt 9:00 – 17:00, Sb 9:00 – 13:00 (po wcześniejszym umówieniu)

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji za pośrednictwem Plików „Cookies” oraz korzystania przez Administratora z narzędzi Google Analitycs.

 

I. Definicje Użyte w niniejszej Polityce prywatności zwroty oznaczają odpowiednio:

1. Administrator – PPHU ”FEUERKAM – SUPRA ” Bożena Madziewicz, ul. Opolska 31, 46-024 Łubniany  NIP 7540003081 REGON 530508113, tel 77 421 53 37 mail: kominki@kominki.net.pl

2. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu. Pliki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do Użytkownika. 

3. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi portal internetowy o domenie www.kominki.net.pl Operatorem Serwisu jest Administrator; 

4. Urządzenie końcowe – oznacza urządzenie elektroniczne, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu; 

5. Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z Serwisu; 

6. UODO – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) o ochronie danych osobowych (oraz akt prawny uchylający tenże, tj. ustawa z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych). 

7. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

II. Pliki Cookies 

1. Serwis korzysta z Plików Cookies. Podmiotem zamieszczającym na Urządzeniu końcowym Pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. 

2. Administrator stosuje dwa zasadnicze typy Plików Cookies: a) Pliki Cookies sesyjne (session cookies): pliki tymczasowe, przechowywane na Urządzeniu końcowym do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, po czym zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia końcowego. Mechanizm Plików Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia końcowego; b) Pliki Cookies trwałe: pliki przechowywane na Urządzeniu końcowym do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia końcowego nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia końcowego. Mechanizm Plików Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia końcowego. Jednakże trwałe Pliki Cookies zawierające niepowtarzalny identyfikator należą do kategorii danych osobowych i z tego względu podlegają obowiązującemu prawodawstwu o ochronie danych. 

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych (trwałych Plików Cookies zawierających niepowtarzalny identyfikator) pozyskanych od ich dysponenta (osoby, której dane dotyczą), Administrator niniejszym informuje: 

a) Administratorem danych osobowych jest PPHU ”FEUERKAM – SUPRA ” Bożena Madziewicz, ul. Opolska 31, 46-024 Łubniany  NIP 7540003081 REGON 530508113, tel 77 421 53 37 mail: kominki@kominki.net.pl

b) Telefon kontaktowy do Administratora: +48 77 421 53 37 adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem której można skontaktować się z Administratorem: kominki@kominki.net.pl.

c) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w rozdziale II pkt 6 niniejszej Polityki; 

d) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie aż do ich skasowania, nie dłużej jednak niż 36 miesięcy. 

e) Dane osobowe, w czasie i zakresie niezbędnym w związku z celem przetwarzania danych mogą być przekazane podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi z zakresu dostarczania usług internetowych – serwer; 

f) Dane osobowe nie są przekazywane do Państwa trzeciego (Administrator zwraca jednak uwagę na korzystanie z Google Analitycs, o czym mowa w rozdziale III niniejszej Polityki); 

g) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

h) Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących siebie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach wskazanych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności UODO i RODO; 

i) Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w trybie i na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności UODO i RODO; 

j) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

4. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies na Urządzeniu końcowym. Użytkownik ma jednak możliwość dokonania zmian w tym zakresie i w konsekwencji ograniczenia, określenia warunków przechowywania lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie Plików Cookies lub ich automatyczne zablokowanie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegółowe informacje można odnaleźć na stronach Aby uzyskać więcej informacji odwiedź poniższe strony: – Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek – Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl – Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582 – Opera: http://home/lubniany/domains/kominki.net.pl/public_html.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ – Safari: http://home/lubniany/domains/kominki.net.pl/public_html.apple.com/support/safari 

5. Ograniczenie stosowania Plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu. 

6. Administrator wykorzystuje lub może wykorzystywać Pliki Cookies w następujących celach: a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, a co umożliwia ulepszenie struktury i zawartości Serwisu oraz jego konfiguracji – w tym: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; rozpoznania Urządzenia końcowego oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej; 

b) zapamiętania historii odwiedzonych stron internetowych w Serwisie w celu rekomendacji treści; 

c) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki; 

d) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu. 

 

III. Zewnętrzne Pliki Cookies 

1. Administrator wykorzystuje lub może wykorzystywać również następujące zewnętrze Pliki Cookies (tj. Pliki Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Serwisu) w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych (raportowania interakcji Użytkowników w Serwisie) za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [w tym zakresie administratorem Plików Cookies jest Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043]. 

2. Google Analitycs wraz z funkcjami reklamowymi wykorzystuje Pliki Cookies do analizy sposobu użytkowania Serwisu. Otrzymane dane przetwarzane są w sposób zbiorczy i zanonimizowany – a co uniemożliwia identyfikację osoby. Administrator korzysta z tzw. maskowania adresów IP, dzięki czemu dla celów wskazanych w punkcie 1 powyżej używane są wyłącznie części tych adresów, a nie ich całości. 

3. Każdy Użytkownik ma możliwość zablokowania możliwości przekazywania danych o ich odwiedzinach na stronach internetowych Serwisu do Google Analitycs – poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analitycs. Dodatek ten jest dostępny pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl 

4. Szczegółowe dane o sposobie zbierania i przetwarzania danych w ramach Google Analitycs znajdują się na stronie https://home/lubniany/domains/kominki.net.pl/public_html.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl

Ten serwis internetowy korzysta z Plików Cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Więcej informacji na temat Polityki prywatności związanej z Plikami Cookies znajdziesz w Polityka prywatności. Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam, tzw. Plików Cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie z serwisu internetowego oraz innych parametrów zapisywanych w Plikach Cookies w celach wskazanych w Polityka prywatności, tj. w celach statystycznych, konfiguracyjnych, dostosowania zawartości stron internetowych, zapamiętania historii, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu oraz Polityką prywatności.